Одним з найважливіших застосувань інфрачервоних (ІЧ) Фур’є спектрометрів є контроль якості в різних галузях промисловості, таких як полімерна, хімічна, фармацевтична, автомобільна, електронна та пакувальна. Основне завдання контролю якості – переконатись, що зразок відповідає заданій специфікації.

Для поглибленого контролю якості Bruker розробив ефективний ІЧ-Фур’є спектрометр INVENIO-S (рисунок 1) із сучасним дизайном, високою якістю компонентів та новою електронікою. Гнучкі налаштування приладу дозволяють проводити рутинний та лабораторний хімічний аналіз сировини, проміжної та готової продукції.

Рутинний контроль якості

Спеціалізоване ПЗ OPUS-TOUCH забезпечує повноцінну процедуру аналізу: вимірювання, оцінку даних та звітність. Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача дозволяє працювати навіть непрофесійному персоналу.

ІЧ-Фур’є аналіз проводиться з використанням приставки порушеного повного внутрішнього відбиття (ППВВ) Platinum-ATR без підготовки зразків та витратних матеріалів. Для запису ІЧ спектру будь-який зразок, незалежно від форми та складу, просто повинен бути приведений у контакт з кристалом алмазу ППВВ з дуже високою механічною та хімічною стійкістю. Процес вимірівання не перевищує 1 хвилини.

Постійний доступ до альтернативної установки експерименту дозволяє додатковий Transit канал для вимірювання. Перехід до будь-якого вимірювання пропускання рідини або гранул з KBr миттєво керується ПЗ.

Якісний аналіз

Після вимірювання зразок ідентифікується методом автоматичного порівняння його спектра та референтних спектрів. OPUS-TOUCH містить метод QuickCompare для перевірки коректного складу відомого матеріалу на основі єдиних референтних спектрів.

Для ідентифікації невідомих матеріалів розроблено функцію пошуку ПЗ OPUS-TOUCH у спектральних бібліотеках (рисунок 2).

Для розширеного функціоналу пошуку (аналіз суміші та автоматичне віднімання) доступний пакет OPUS/SEARCH.

Кількісний аналіз

Метод одновимірного кількісного аналізу на основі закону Бера-Ламберта (співвідношення концентрації та характеристичного поглинання) розроблений для визначення концентрації основних та допоміжних речовин, а також забруднень. Для багатовимірного кількісного аналізу спектрів, що містять смуги які перекриваються доступний пакет OPUS/QUANT.

Інтегрована функція OPUS-TOUCH дозволяє здійснювати контроль товщини плівки або покриття.

Описані вище аналітичні функції є цінними також для зворотної розробки фармацевтичних рецептур.

Дослідження та розробка

Для глибинних досліджень Bruker пропонує вдосконалити стандартний ІЧ спектрометр до інтелектуальної дослідницької системи. Наприклад, унікальна технологія BRUKER FM не потребує ручної або автоматизованої зміни оптичних компонентів для повноцінного вимірювання середньої та далекої області ІЧ спектру за один крок. Додаткові модуляційні та розділені в часі методики (Step-Scan, Rapid-Scan або exclusive interleaved TRS) є ключовими для визначення та вивчення швидких кінетичних процесів у фармацевтичних субстанціях.

Також додаткові вхідні та вихідні порти використовують для різних розширень та складних експериментів. Наприклад, INVENIO-S з’єднаний з Термогравіометричним модулем підходить для відстеження етапів повного термічного розкладання активного фармацевтичного агента.

Описані методи забезпечують поглиблені дослідження диференціації поліморфів (рисунок 3), моніторинг швидких змін хімічних реакцій та термостабільність різних матеріалів.

Спектрометр INVENIO-S повністю відповідає умовам експлуатації у регульованих середовищах.

ІЧ-ФУР'Є СПЕКТРОМЕТР INVENIO-S ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Рисунок 1: INVENIO-S з інтегрованими приставками Platinum-ATR, Transit каналом та сенсорним ПК

ІЧ-ФУР'Є СПЕКТРОМЕТР INVENIO-S ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Рис.2: Спектральний пошук невідомих речовин (червоний – виміряний спектр та синій – спектр із бібліотеки)

ІЧ-ФУР'Є СПЕКТРОМЕТР INVENIO-S ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Рисунок 3: спектри поліморфів (синій: форма II, червоний: форма I). Спостерігаються додаткові чіткі смуги в дальній ІЧ області для форми II (на вставці)