Для забезпечення якості кінцевого продукту, перевірку відповідності специфікації необхідно здійснювати не лише наприкінці виробничого циклу, а й протягом усього виробничого процесу.КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

З цією метою були створені системи аналітичного контролю. Такі системи є сукупністю методів прямого потокового контролю, що дозволяють збільшити ефективність фармацевтичного виробництва та зменшити витрати. Ці методи спрямовані на контроль специфічних показників якості протягом процесу виробництва та дозволяють формувати якість продукту вже під час виробництва, а не після його завершення. Така процедура контролю дозволяє практично повністю відмовитися від необхідності регулярного використання лабораторних методик аналізу, що дозволяє заощаджувати витрати, зменшити собівартість фармацевтичних препаратів та, шляхом скорочення тривалості стадій, збільшити продуктивність та ефективність фармацевтичних виробництв.

Одним з найвідповідальніших завдань розробки систем аналітичного контролю є підбір параметрів, які можуть відображати зміни реальних властивостей системи. Найбільш зручні в цьому випадку оптичні технології, такі як спектроскопія інфрачервоного діапазону або спектроскопія комбінаційного розсіювання світла (Раманівська спектроскопія). Ці методи дозволяють одночасно контролювати цілий комплекс показників, що, безсумнівно, дає низку переваг, найочевидніші з яких – швидкість виконання аналізу, висока пропускна здатність та можливість оператора своєчасно реагувати, коригуючи параметри процесу, що унеможливлює виробництво неякісної продукції. За допомогою приладів від Bruker Optics стає можливим комплексний моніторинг фармацевтичних виробничих процесів:

  • контроль якості сировини (Alpha, Bravo, Tensor, MPA): під час виконання процедури вхідного контролю проводиться ідентифікація сировини та перевірка відповідності специфікаціям постачальника. Тільки у разі відповідності якості, партія визнається якісною та спрямовується у виробничий процес.
  • контроль вмісту активного компонента (Tensor, Matrix): оскільки кожна молекула має характеристичний ІЧ спектр, одержувана речовина може бути перевірена на відповідність специфікації за складом. Метод підходить для контролю зміни вмісту реагенту у часі, наприклад, у процесі синтезу чи екстракції. Таким чином можна визначити оптимальний час закінчення процесу (реакції).
  • процес грануляції та сушіння (Matrix): понад 60% фармацевтичних компонентів – тверді речовини. Індивідуальні речовини у вигляді порошків у більшості випадків проходять процедуру сушіння та гранулювання перед таблетуванням. Обидва ці процеси можуть контролюватись за допомогою ІЧ технологій. Наприклад, інтерес представляє визначення моменту закінчення процесу сушіння. Онлайн метод дозволяє розпізнати момент закінчення процесу сушіння, що, у свою чергу, дозволить оптимізувати час сушіння та скоротити тривалість проведення процесу.

Стандартні методи вимагають відбору проб для проведення аналізу (метод Карла Фішера, ваговий метод), і навіть витримування протягом певного часу. Ці методи не можуть забезпечити постійний моніторинг через їх лабораторну специфіку, і тому не здатні забезпечити безперервний контроль вмісту вологи. Онлайн спектроскопія ІЧ діапазону із застосуванням оптоволоконних технологій та реєстраційних сенсорів у режимі дифузного розсіювання або з безконтактними вимірюваннями через оглядове вікно дозволяє безперервно контролювати процес сушіння. Апарати для сушіння в киплячому шарі часто обладнані відповідними оглядовими віконцями, які дозволяють проводити безконтактні вимірювання за допомогою ІЧ техніки в режимі дифузного відбиття. В цьому випадку спектрометр ближнього ІЧ діапазону Matrix – FE компанії Bruker Optics у поєднанні з емісійним датчиком – ідеальне поєднання для проведення вимірювань через оглядове вікно.

  • Змішування (Matrix): виробництво гомогенних сумішей, що підходять для подальшого таблетування (тобто сумішей, що містять невеликі кількості гомогенно розподіленого активного компонента), завжди було непростим завданням. Гомогенність фармацевтичних сумішей може контролюватись за допомогою ІЧ технологій, за умови, що датчик реєструє спектри протягом всього процесу змішування і репрезентативно відображає зміни, що відбуваються в реакторі. На початку процесу можуть бути зареєстровані великі відмінності в гомогенності, як наслідок нерівномірного розподілу індивідуальних компонентів. Зі збільшенням гомогенності спектри будуть більш схожими. Аналізуючи речовини за допомогою оптоволоконних датчиків для отримання спектра достатньою є невелика площа поверхні зразка, а саме близько 1 мм2. Це дозволяє контролювати гомогенність сумішей невеликих об’ємів.
  • таблетування та пакування (Tandem, MPA, Matrix): товщина, твердість і вміст активного компонента є найважливішими показниками якості таблетованих форм. У цьому випадку автоматизовані вимірювання, які проводяться після пресування, мають ряд переваг у порівнянні з класичним лабораторним аналізом. Найзначнішою перевагою є можливість виявлення таблеток невідповідної якості відразу після виходу з конвеєра. В іншому випадку тисячі таблеток повинні бути відкликані та утилізовані, що призводить до великих економічних втрат. Ці ж правила характерні для процесу пакування таблеток.

З питань придбання ІЧ спектрометрів – звертайтесь до офіційного представника Брукер Оптікс в Українікомпанії Текса!