Для забезпечення необхідної якості кінцевого продукту дуже важливо контролювати якість «напівфабрикатів», тобто продуктів кожної стадії. Для цього в Україні на сьогодні використовуються лабораторні методи контролю якості, такі як ВЕРХ. Незважаючи на високу точність, ці методи мають ряд обмежень і недоліків, найбільш значущим з яких є тривалість аналізу. Саме тому використання систем аналітичного контролю виробництва є нагальною необхідністю і найкращим способом комплексного контролю технологічного процесу. Крім того, що ці системи швидко та своєчасно інформують про значення критичних параметрів процесу, вони дозволяють вирішити одне з найскладніших завдань виробничого контролю – встановити причину випуску партій незадовільної якості шляхом постійного моніторингу виробничих процесів.

Одним з найважливіших методів аналітичного контролю виробничих процесів є метод інфрачервоної спектроскопії (ІЧ), особливо для онлайн контролю, завдяки унікальності представлених можливостей. Насамперед спектральні технології дозволяють уникнути процедури пробопідготовки, що часто неможливо під час виконання аналізу традиційними лабораторними методами. Ще однією важливою якістю Фур’є-ІЧ спектрометрів Alpha, MPA, Tensor, Matrix, Tango є те, що вони підходять для аналізу як твердих, так і рідких речовин, реакційних сумішей та порошків за різних температур. Використання оптоволоконних датчиків та проточних комірок дозволяє проводити контроль усіх важливих процесів навіть в екстремальних умовах (тиск 300 бар, температура 300 °С). Зручно також те, що вся отримана спектральна інформація може передаватися за допомогою оптоволоконних кабелів на відстані більше 100 м, що дає більше можливостей у виборі місця розташування приладу.

Щоб зрозуміти, яким чином працюють спектральні технології, необхідно ознайомитися з особливостями інфрачервоної спектроскопії. Інфрачервоний спектр характеризується комбінаційними та обертонними коливаннями CH, NH, OH зв’язків. Тому інфрачервоні спектри більшої частини речовин індивідуальні, як і спектри сумішей з різним вмістом компонентів. Особливо цікава та зручна для кількісного аналізу спектроскопія ближньої інфрачервоної області (MPA, Matrix, Tango), і саме ці спектри використовують для одночасного визначення вмісту кількох компонентів. Для розробки математичних моделей використовують програмне забезпечення для кількісного аналізу OPUS/Quant та метод PLS. Зазвичай для створення моделі необхідно провести вимірювання декількох зразків з різними концентраціями компонентів. Потім, використовуючи відповідні опції, розробити метод. Для вдосконалення моделі використовується унікальне програмне забезпечення, яке надає можливість автоматичної оптимізації моделей.ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АНАЛІТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

Крім зручності процедури проведення вимірювань існує ще ціла низка переваг ІЧ спектроскопії: вимірювання займає кілька секунд і є неруйнівним; за звичайних умов ІЧ випромінювання не вступає у реакцію з фармацевтичними інгредієнтами, що робить аналіз можливим безпосередньо в режимі онлайн. Таким чином, ІЧ технології від Bruker дозволяють здійснити детальний контроль процесу на українських підприємствах, спостерігаючи за процесом безпосередньо всередині реактора.

З питань придбання ІЧ спектрометрів – звертайтесь до офіційного представника Брукер Оптікс в Українікомпанії Текса!